Služby poskytujeme od roku 2001

Firma sice byla založena v roce 2017, ale naše služby poskytujeme klientům již od roku 2001. Za období 18. let jsme poskytli naše služby mnoho společnostem a firmám. 
 
V personal marketingu, pomáháme našim klientům vyřešit problémy spojené s nedostatkem personálu, ať už v rovině náboru zaměstnanců a nebo jejich udržení. Řešíme tuto problematiku, pomocí správně nastavené personální strategie a firemní kultury managementu.


V ostatních oblastech se zabýváme pouze vztahem těchto segmentů k personálu a problémům v personální oblasti.